Home  Home info
Groups > Kernel
Posts in descending order:
note Multi Card Reader w Linuxie 2006-09-24 23:42:34  
  Wszystko fajnie jest opisane tutaj:
Using a USB Card Reader in Linux

W skrcie, eby w takim czytniku Linux widzia wszystkie gniazda, w jdrze musi by wczone wykrywanie wszystkich LUN-w (logical unit number),
czyli tzw.: "Probe all LUNs on each SCSI device" (CONFIG_SCSI_MULTI_LUN)

Ja sobie wkompilowaem to w jdro, ale jako nie wiele to dao. Dopiero ustawienie opcji z jakimi ma by adowany modu scsi_mod w pliku /etc/modules.conf pomogo. Chodzi o wpis:

options scsi_mod max_scsi_luns=8

No i waciwie to wszystko. Szczegy na stronie o ktrej wspomniaem na pocztku.
 
note Error: could not resolve matching ip-library 2005-08-05 00:12:18  
  Problem z kompilacj moduu fglrx:
root@mun:/usr/src/modules/fglrx# ./make.sh
ATI module generator V 2.0
==========================
initializing...
Error: could not resolve matching ip-library.

Rozwizanie:
Zalenie od wersji gcc ktrej uywamy:
dla wersji 2.95.x
$ ln -s libfglrx_ip.a.GCC3 libfglrx_ip.a.GCC2
dla wersji 4.x
$ ln -s libfglrx_ip.a.GCC3 libfglrx_ip.a.GCC4


Inny problem podczas kompilacji:
/usr/src/linux-2.4.27/include/linux/module.h:22: linux/modversions.h: No such file or directory

W tym przypadku wystarczy skompilowa jdro (w usr/src/linux-2.4.27/), a plik modversions.h si wygeneruje w odpowiednim miejscu.
 
note VFS: Cannot open root device... 2005-07-31 23:03:57  
  Problem:
Po skompilowaniu nowego jdra przy bootowaniu bd:

VFS: Cannot open root device "1602" or hdc2
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic: VFS: unable to mount root fs on hdc2

Rozwizanie:
Najwyraniej obsuga systemu plikw na ktrym postawiony jest linux nie jest wkompilowana w jdro, a skompilowano j do postaci moduu, co jest bdne. Trzeba przekompilowa jdro.
 
note depmod: *** Unresolved symbols in... 2005-07-31 22:01:02  
  Przykadowa kompilacja (sposobem debianowym):

$ make-kpkg --revision 20050731 kernel_image
[ciach]
depmod: *** Unresolved symbols in /usr/src/linux-2.6.12.3/debian/tmp-image/lib/modules/2.6.12.3/kernel/sound/pci/emu10k1/snd-emu10k1.ko
[ciach]
depmod: *** Unresolved symbols in /usr/src/linux-2.6.12.3/debian/tmp-image/lib/modules/2.6.12.3/kernel/sound/pci/snd-intel8x0.ko
[ciach]
make[2]: *** [_modinst_post] Error 1
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.12.3'
make[1]: *** [real_stamp_image] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.12.3'
make: *** [kernel-image-deb] Error 2
$

Rozwizanie problemu:
$ apt-get install module-init-tools

Pakiet "module-init-tools" zastpuje pakiet "modutils" z tym, e ten pierwszy jest przeznaczony dla jdra w wersji 2.5.48 i wyszych, wobec czego jest wymagany dla jdra 2.6. Po instalacji nowego pakietu przykadowa stara wersja "depmod" jest w "depmod.modutils".

$ make-kpkg --revision 20050731 kernel_image
[ciach]
dpkg-deb: building package `kernel-image-2.6.12.3' in `../kernel-image-2.6.12.3_20050731_i386.deb'.
rm -f -r debian/tmp-image
echo done > stamp-image
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.12.3'
$

i paczka z jdrem gotowa :)
 
note Kompilacja Debianowo [2] 2004-09-20 00:16:13  
  apt-get install kernel-source-2.6.7
cd /usr/src
tar -jxvf kernel-source-2.6.7.tar.bz2
apt-get remove kernel-source-2.6.7
cd kernel-source-2.6.7
make xconfig
make-kpkg kernel-image
cd ..
dpkg -i kernel-image-2.6.7_10.00.Custom_i386.deb
 
note Kompilacja Debianowo 2004-09-15 12:01:07  
  1.Konfiguracja jadra:
cd /usr/src/linux/
make xconfig (lub make menuconfig)

2.Tworzenie paczki:
make-kpkg --revision=custom.1.0 kernel_image
(make-kpkg modules_image)
3. instalalacja:
dpkg -i kernel-image-XX.XX.XX_custom.1.0_iXXX.deb