Home  Home info
Groups > apt
Posts in descending order:
note Konwersja pakietów .rmp - > .deb 2005-05-14 13:11:22  
  W tym celu mona wykorzysta narzdzie alien. Wywoanie:
$ alien --to-deb package.rpm

Konwersja w odwrotnym kierunku:
$ alien --to-rpm package.deb
 
note Wyszukiwanie plików w pakietach 2005-05-14 13:08:11  
  Idealnym narzdziem do tego jest auto-apt (paczka o tej samej nazwie). Poniej przykad wyszukiwania pliku libltdl.so:

$ auto-apt search libltdl.so
usr/lib/libltdl.so.3.1.0 libs/libltdl3
usr/lib/libltdl.so.3 libs/libltdl3
usr/lib/libltdl.so devel/libltdl3-dev,libdevel/libltdl3-dev

Druga kolumna wyniku wskazuje, w jakim pakiecie pakiecie mona znale szukany plik (libltdl3).
 
note gdzie znajduje si? plik xxx.yyy 0000-00-00 00:00:00  
  apt-cache search --names-only xxx.yyy