Home  Home info
Groups > vim
Posts in descending order:
note Szyfrowanie w Vim 2006-12-11 08:14:36  
  Aby zapisywa pliki w formie zaszyfrowanej, wystarczy uruchomi Vim-a z przecznikiem -x, jak poniej:
$ vim -x

Jeli otwieramy plik wczeniej zaszyfrowany w vim, naley poda kod dostpu, podobnie kod dostpu wprowadza si do przy
edycji jeszcze nie szyfrowanego pliku i z takim kodem zostanie on zaszyfrowany przy zapisie.
 
note Zewn?trzne programy i VIM 2006-10-27 10:40:05  
  Vim potrafi wykonywa polecenia, ktre normalnie odpala si w konsoli i przetwarza edytowany plik.

Oto przykady:

eby posortowa alfabetycznie linie edytowanego pliku...
:1,$!sort

Zliczanie sw w pliku:
:! wc %

A teraz super sprawa dla programistw PHP piszcych w Vim-ie - sprawdzenie poprawnoci skryptu:
:! php -l %

Znany sposb na wrzucenie zawartoci pliku do edytowanego obszaru:
:r file.txt

Teraz sposb na wykorzystanie tego np. do wrzucenia wyniku polecenia ls:
:r ! ls /home/user/


Wicej tutaj