Home  Home info
Groups > xine etc
Posts in descending order:
note odtwarzanie dvd 2005-10-19 14:22:53  
  xine:
- katalog montowania urzdzenia dvd: /dvd

- linki:
$ ls /dev/dvd
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2005-10-14 18:22 /dev/dvd -> /dev/scd1
$ ls /dev/scd1
brw-rw---- 1 root cdrom 11, 1 2004-11-13 02:24 /dev/scd1


$ xine dvd:/dvd
 
note odtwarzanie vcd 2005-09-06 23:48:08  
  mplayer:
$ mplayer vcd:// -cdrom-device /dev/hdd

gdzie:
trackno - numer cieki
/dev/hdd - urzdzenie DVD-ROM


xine:
$ xine vcd:///dev/hdd
$ xine vcd:///dev/hdd@


 
note mplayer - pozycja wy?wietlania napisów 2005-08-10 09:26:31  
  eby napisy w mplayerze byy wywietlane pniej filmu, nie na nim:
$ mplayer -vop expand=0:-70:0:0 ...

'70' to rozmiar ramki na dole przeznaczonej na napisy, mona uy innej wartoci.
 
note napisy w xine 0000-00-00 00:00:00  
  xine "film"#subtitle:"napisy"
np. xine film.avi#subtitle:film.txt