Home  Home info
Groups > mysql
Posts in descending order:
note zrzut bazy do pliku z zawartoscia 2006-11-09 14:51:54  
  mysqldump --add-drop-table --password=haslo --databases baza > baza.sql
lub troch inaczej:
mysqldump -uuser -ppassword database tables > db.sql
 
note Zmiana has?a w mysql 2006-09-20 11:41:52  
  w konsoli mysql-a:

mysql> set password = password("yournewpassword");
mysql> quit

i tyle :)
 
note Pakowanie MyISAM 2004-09-09 08:41:33  
  cd /var/lib/myslq/baza
myisampack *.MYI (baza staje sie tylko do odczytu!)
Rozpakowanie: myisamchk --unpack *.MYI
 
note Zrzut bazy z jednoczesnym pakowaniem !! 2004-09-08 17:12:31  
  mysqldump --add-drop-table --password=PASS --databases BAZA | gzip > dump.sql
Przywrcenie:
zcat dump.sql.gz | mysql
 
note mysql --user=root --password=qwerty < baza.sql 0000-00-00 00:00:00  
  wykonanie SQL z pliku //mozna to tez zrobic juz w mysql> source plik.sql
 
note Zrzut tabeli do pliku 0000-00-00 00:00:00  
  mysqldump --add-drop-table --password=haslo --tables baza tabela > baza_tabela.sql
 
note zrzut bazy do pliku bez zawarto?ci - tylko struktura 0000-00-00 00:00:00  
  mysqldump --no-data --add-drop-table --password=haslo --databases baza > baza.sql
 
note Zrzut bazy - pliki .MYD, .MYI, .frm 0000-00-00 00:00:00  
  mysqlhotcopy db_name /path/to/some/dir
backup bazy oparty na kopiowaniu plikw .MYD, .MYI i .frm z katalogu bazy
Uwaga: Dziaa tylko dla tabeli MyISAM i ISAM.