Home  Home info
Groups > Programowanie
Posts in descending order:
note dec2hex script 2006-09-30 18:12:54  
  #!/bin/sh
echo "obase=16;ibase=10; $1" | bc


Skrypcik zamienia podan liczb dziesitn na zapis w systemie szesnastkowym (hexadecymalnym).
Wymagany: bc - jzyk kalkulatora dowolnej precyzji (bc - An arbitrary precision calculator language)

 
note "Big endian" i "Little endian" 2006-09-29 09:08:41  
  Big endian:
NAJBARDZIEJ znaczcy bajt w polu wielobajtowym jest zapisany na najniszym adresie w pamici, ktry jest jednoczenie adresem caego pola

Little endian:
NAJMNIEJ znaczcy bajt w polu wielobajtowym jest zapisany na najniszym adresie w pamici, ktry jest jednoczenie adresem caego pola

Wicej tutaj