Home  Home info
Groups > X11
Posts in descending order:
note Zmiana atrybutów XVideo 2005-07-26 23:01:05  
  Prosty skrypcik do zwikszania / zmniejszania jednego z atrybutw XVideo

#!/bin/sh
old=`xvattr -a XV_CONTRAST | grep XV_CONTRAST | awk '{print $3}'`
new=$[$old $1]
xvattr -a XV_CONTRAST -v $new

uycie:
$ skrypt +10
zwiksza atrybut XV_CONTRAST o 10

$ skrypt -10
zmniejsza atrybut XV_CONTRAST o 10

Podobnie mona zmienia takie parametry jak: XV_BRIGHTNESS, XV_SATURATION itd.
 
note Xlib: connection to ":0.0" refused by server 2005-07-23 16:33:28  
  - wchodz do X-w jako user jacek
- w xterm-ie wpisuje su, podaj haso i jestem na koncie root-a
- prba uruchomienia jakiej aplikacji X-owej z tego konta koczy si niepowodzeniem i komunikatem:

Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: No protocol specified
Error: Can't open display: :0.0

Rozwizanie:
Po zalogowaniu si jako root, wykona:
export XAUTHORITY=/home/user/.Xauthority

gdzie: user to konto z ktrego logowano si do X-w

Rozwizanie znalazem w archiwum grup dyskusyjnych:

When you log in as 'zazen' when X starts, the x server authority is assigned
to 'zazen' and other users can use it. So when you su to root and try to start
an X application, the X server refuses this. You can get around this by
setting the Xauthority of root to 'zazen'
In bash, after su to root:
export XAUTHORITY=/home/zazen/.Xauthority