Home  Home info
Groups > Grafika / Foto
Posts in descending order:
note Optymalizacja zdj?? cyfrowych do wydruku w fotolabach 2005-09-19 11:52:46  
  ++To takie moje osobiste wyliczenia, moe si komu do czego przydadz :)++

1. OPTYMALNE WYMIARY OBRAZU W ZADANEJ ROZDZIELCZOCI DPI

DPI * X / 2.54 = optymalna szeroko obrazka w pixelach (orientacja pozioma)
DPI * Y / 2.54 = optymalna wysoko obrazka w pixelach (orientacja pozioma)
gdzie:
DPI - rozdzielczo w dpi (typowo 300);
X - szeroko (w cm) wywoanego zdjcia;
Y - wysoko (w cm) wywoanego zdjcia;

Przykad:

rozdz.: 300dpi
format: 10x15 (10.2 x 15.2 cm)

opt. szeroko = 300 * 15.2 / 2.54 = 1795
opt. wysoko = 300 * 10.2 / 2.54 = 1204

2. KADROWANIE OBRAZU CYFROWEGO (PROPORCJE 4:3) DO PROPORCJI KLATKI "ANALOGOWEJ" (3:2)

- ********************************* -
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* | K
| ********************************* -
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
Y *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* | Y1
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| ********************************* -
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* | K
- ********************************* -

X - szeroko zdjcia w pixelach (orientacja pozioma) przed kadrowaniem do proporcji 3:2
Y - wysoko zdjcia w pixelach (orientacja pozioma) przed kadrowaniem do proporcji 3:2

X1 - szeroko zdjcia w pixelach (orientacja pozioma) po kadrowaniu do proporcji 3:2
Y1 - wysoko zdjcia w pixelach (orientacja pozioma) po kadrowaniu do proporcji 3:2

proporcje standardowe zdj. cyfrowego:
X / Y = 4 / 3
proporcje docelowe:
X1 / Y1 = 3 / 2

X1 = X
Y1 = X1 * 2 / 3 = X * 2 / 3

wysko paska grnego i dolnego obcinanego ze zdjcia:
K = (Y - Y1) / 2

Przykad:
rozdz.obrazka: 2272 x 1704
X = 2272, Y = 1704

X1 = 2272
Y1 = 2272 * 2 / 3 = 1514
K = (1704 - 1514) / 2 = 190 / 2 = 95

2.1 Wyliczenie dokadne dla zdjcia 10x15 (10.2 x 15.2 cm)

X1 / Y1 = 15.2 / 10.2

X1 = X
Y1 = X * 10.2 / 15.2
K = (Y - Y1) / 2

Przykad:
rozdz.obrazka: 2272 x 1704
X = 2272, Y = 1704

X1 = 2272
Y1 = 2272 * 10.2 / 15.2 = 1524
K = (1704 - 1524) / 2 = 180 / 2 = 90
 
note Konwersja z proporcji 4:3 (cyfrowe fotki) na 3:2 (analog) 2005-09-19 11:51:35  
  Przy obrazku 2272 x 1704 wymiary wyjciowego obrazka w proporcjach 3:2 bd: 2272 x 1524.

Uywamy narzdzia convert z pakietu imagemagick.

Obraz 2272x1704:
$ convert -crop 2272x1524+0+90 <in.jpg> <out.jpg>

Obraz 1704x2272:
$ convert -crop 1524x2272+90+0 <in.jpg> <out.jpg>

90 - o tyle punktw bdzie obcity obraz wejciowy z lewej i z prawej (bd z gry i z dou);
 
note Bezstratna obróbka JPEG 2005-05-02 13:19:57  
  jpegtran (ew. jpegtran-mmx) z pakietu libjpeg-progs pozwala wykonywa bezstratne operacje na plikach w formacie JPEG
strona: http://jpegclub.org/

skrypcik qiv-commands wykorzystywany w przegldarce obrazkw qiv (http://www.klografx.net/qiv/) pozwala obraca o +/- 90 stopni aktualnie przegldan grafik (klawisze 2 / 1 ):

#!/bin/sh
case $1 in
1) jpegtran -outfile "$2".temp -rotate 270 "$2"; mv -f "$2".temp $2 ;;
2) jpegtran -outfile "$2".temp -rotate 90 "$2"; mv -f "$2".temp $2 ;;
*) echo "unrecognized command"; exit ;;
esac

wersja z uyciem exiftran (dane EXIF nie s tracone, jak w przypadku jpegtran):

#!/bin/sh
case $1 in
1) /usr/bin/exiftran -i -2 "$2" ;;
2) /usr/bin/exiftran -i -9 "$2" ;;
*) echo "unrecognized command"; exit ;;
esac