Home  Home info
Groups > tar
Posts in descending order:
note Wypakowanie tylko cz??ci archiwum do katalogu 2004-09-17 14:53:12  
  tar -i -xvvf arch.tar -C /docelowy_katalog podkatalog/archiwum/
 
note guitar 2004-09-08 10:54:20  
  Fajny front-end do tar'a
 
note tar -rvPf arch.tar plik 0000-00-00 00:00:00  
  dodanie plik do archiwum arch.tar z pelna sciezka (-P)
 
note tar -cvvPf arch.tar /katalog 0000-00-00 00:00:00  
  spakowanie katalogu do archiwum
 
note tar -Af arch1.tar arch2.tar 0000-00-00 00:00:00  
  dolaczenie arch2.tar do arch1.tar (-A --concatenate)
 
note tar --delete --file=configs.tar /etc/fstab 0000-00-00 00:00:00  
  usuniecie pliku /etc/fstab z archiwum
 
note tar -xjf archiwum.tar.bz2 plik 0000-00-00 00:00:00  
  wypakowanie pliku z archiwum .tar.bz2
 
note tar -i -tf plik.tar 0000-00-00 00:00:00  
  test archiwum
 
note tar -i -xvvf plik.tar 0000-00-00 00:00:00  
  wypakowanie z pominiciem uszkodzonych plikw
 
note tar -tivf archiwum.tar 0000-00-00 00:00:00  
  wywietla zawarto archiwum
 
note tar -xvvf plik.tar -C katalog 0000-00-00 00:00:00  
  wypakowanie plik.tar do katalogu
 
note tar --exclude=file* -tivf archiwum.tar 0000-00-00 00:00:00  
  pomija pliki pasujace do patternu file*
 
note tar -cvvzf ./x.tar.gz ./katalog 0000-00-00 00:00:00  
  pakuje zawarto katalogu