Home  Home info
Groups
Last added / modified:
note script - maszynopis sesji  » 2007-04-06 22:46:02  
  $ script -a out.txt
Script started, file is out.txt

[Od tej pory caa sesja w konsoli jest zapisywana do pliku out.txt. Moe by przydatne ;)]

$ [Ctrl+D]
$ Script done, file is out.txt
note sed  » 2007-02-23 12:42:46  
  Wywoywanie:
sed [-e] 'instruction' file

Uycie:
sed 's/kot/pies/g' file //zamienia wystpienia kot na pies w pliku file
sed 's/kot/pies/; s/dom/chata/' file //odseparowanie komend przez ;
sed -r '1 s/.*/\(&\)/g' // pierwszy wiersz zamknac w nawiasy (& oznacza znalezione wyrazenie, 1 - adres, czyli
pierwsza linia)

note Tworzenie listy plików do przegl?dania przez qiv/feh  » 2006-12-19 23:23:15  
  Jako parametr przyjmuje nazw pliku graficznego w aktualnym katalogu. Tworzy list wszystkich plikw w tym katalogu i przekazuje j do przegldarki obrazkw,
np. qiv lub feh.

Ja zapisaem sobie ten skrypcik jako feh-from w /usr/local/bin/ i podpiem w mc, jako domyln akcj przy otwieraniu pliku z grafik.


#!/bin/sh

img=$1

files=`ls -p -1 -I '..' -I '.' | grep -v /`
l=`echo "$files" | wc -l`
n=`echo "$files" | grep -o -n --regexp="^$img$" | awk -F: '{print $1}'`

n1=`expr $n - 1`
n2=`expr $l - $n1`

str2=`echo "$files" | head -n $n1`
str1=`echo "$files" | tail -n $n2`

files="$str1
$str2"

feh $files

note Szyfrowanie w Vim  » 2006-12-11 08:14:36  
  Aby zapisywa pliki w formie zaszyfrowanej, wystarczy uruchomi Vim-a z przecznikiem -x, jak poniej:
$ vim -x

Jeli otwieramy plik wczeniej zaszyfrowany w vim, naley poda kod dostpu, podobnie kod dostpu wprowadza si do przy
edycji jeszcze nie szyfrowanego pliku i z takim kodem zostanie on zaszyfrowany przy zapisie.
note zrzut bazy do pliku z zawartoscia  » 2006-11-09 14:51:54  
  mysqldump --add-drop-table --password=haslo --databases baza > baza.sql
lub troch inaczej:
mysqldump -uuser -ppassword database tables > db.sql
note video / mp3 over ssh  » 2006-10-29 13:06:47  
  Co takiego moe si przyda:
Video
$ ssh user@host cat remote_dir/video.avi | xine stdin://mpeg1

Audio
$ ssh user@host cat remote_dir/audio.mp3 | mpg123 -
note scp resume  » 2006-10-29 11:22:28  
  Wada scp, to niemoliwo kontynuowania przerwanego transferu.
Jest na to rada: rsync

przydatny alias:
alias scpresume=rsync --partial --progress --rsh=ssh

rdo
note Zewn?trzne programy i VIM  » 2006-10-27 10:40:05  
  Vim potrafi wykonywa polecenia, ktre normalnie odpala si w konsoli i przetwarza edytowany plik.

Oto przykady:

eby posortowa alfabetycznie linie edytowanego pliku...
:1,$!sort

Zliczanie sw w pliku:
:! wc %

A teraz super sprawa dla programistw PHP piszcych w Vim-ie - sprawdzenie poprawnoci skryptu:
:! php -l %

Znany sposb na wrzucenie zawartoci pliku do edytowanego obszaru:
:r file.txt

Teraz sposb na wykorzystanie tego np. do wrzucenia wyniku polecenia ls:
:r ! ls /home/user/


Wicej tutaj
note Uszkodzony pakiet w Debianie  » 2006-10-21 11:55:37  
  Problem: zwis systemu spowodowa uszkodzenie moduw perla potrzebnych dla deconf. Debconf z kolei jest wykorzystywany przy instalacji pakietw przez apt-get.

Zrobiem tak:
1. sprawdziem jak wersj perl-base posiadam w aptitude

2. scignem rcznie odpowiedni pakiet perl-base z jednego z serwerw udostpniajcych pakiety debiana
$ wget http://ftp.is.debian.org/debian/pool/main/p/perl/perl-base_5.8.8-6.1_i386.deb

3. wypakowaem pliki z pakietu:
$ dpkg --unpack perl-base_5.8.8-6.1_i386.deb

W ten sposb odzyskaem wszystkie pliki z tego pakietu, debconf zacz dziaa i apt-get docelowo te :)
Tyle.

Przecznik --unpack si bardzo przyda

Reszt pakietw mona zreinstalowa za pomoc przecznika --reinstall:
$ apt-get --reinstall install nazwa_pakietu
note W??czenie listowania zawarto?ci katalogu  » 2006-10-17 12:36:27  
  eby to zrobi naley w pliku .htaccess doda wpis:

Options -Indexes

eby zezwoli na listowanie zawartoci (jeli domylnie tak nie jest):

Options Indexes